Flere og flere bedrifter erkjenner verdien av å bruke video som kommunikasjonsmiddel.

En film presenterer bedriften din. På kort tid formidler den med bilder og ord informasjon som det kan ta lang tid å lese. Du kan bruke den som en spennende åpning av en presentasjon, blikkfang på en messe eller som en del av firmaets hjemmeside. En film kan også presentere ett av ditt firmas nye produkter.

Vi tar i bruk alle våre virkemidler for din bedrift: Kreative bilder av høy kvalitet, musikk, profesjonelt kommentarspor og lekker grafikk tilpasset ditt firmas designprofil. I samarbeid med deg forteller vi historien om din bedrift på en måte som vekker entusiasme og glød og også kan styrke samhold og stolthet innad mellom bedriftens ansatte.

Her kan du se filmene våre.

Referansekunder

Norsvin — Film om Norsvin’s enestående posisjon i svineavl. Produsert i norsk, tysk og engelsk versjon.

BioInn — Presentasjonsfilm om firmaene som er involvert i BioInn klyngen. Filmen gir en oversikt over partnerne og deres virksomhet. Laget på norsk, engelsk og tysk.

Elnett Øst — En rekke presentasjonsfilmer for forskjellige målgrupper. I tillegg brukte kunden stillsbilder fra filmen i sin kommunikasjon.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke — Produksjon av en dobbel DVD med instruksjons-, informasjons- og opplæringsfilmer.

Opera Software — Vi lagde flere intervjuer og oversiktsbilder, som ble brukt for Operas europeiske lansering av sin nyeste browser.

Hedmark Reiseliv — Presentasjon/introduksjon av det nye reiselivskonseptet i Hedmark, Villmarksriket.