Helsekrav til førerkort – en veiledning fra Helsedirektoratet

Behandlingslinie KOLS – Informasjon fra Sykehus Innlandet HF

Hva med meg, da? – Bok for pårørende

Nøkkelhullsmerket – Informasjon om merking av sunn mat

Glittreklinikken –Norges ledende lungerehabiliteringsklinikk

Granheim – Spesialsykehus og rehabiliteringssenter for lungesyke