Test av RED kamera

Her kommer de første testopptakene med vårt nye RED One kamera. Blanding av 2k, 3k og 4k. Alt fra .1 til 100 bilder per sekund.


No Comments to “Test av RED kamera”  

  1. No Comments

Leave a Reply

You must log in to post a comment.